LABTRIO @TOURNAI JAZZ FESTIVAL 24-06-21 - Tournai - Photo reportage par JC Thibaut