IBRAHIM MAALOUF & FRANçOIS DELPORTE @TOURNAI JAZZ - 05 05 2022 - Photo reportage par JC Thibaut